STATUT FUNDACJI Biuro Solidarnosći z Demokratyczną Białorusią