Winners of International Competition Belarus in Focus to be Awarded in Warsaw

Category status:
April 22, 2016 18:04

Tuesday, February 21, Warsaw: The winners of Belarus in Focus, a competition for international journalists writing about Belarus will be awarded at a press conference, which will take place at Press Club Polska (Dom Polonii, Krakowskie Przedmiescie 64) at 11.30-13.00.

Competition winners will come to Warsaw to take part in a workshop where Belarusian journalists will talk to their international colleagues about the conditions of working as a journalist in Belarus. Among the Belarusian journalists will be Victor Martinovich, deputy editor of BelGazeta and author of the highly-acclaimed book ‘Paranoia’, banned for sale in Belarus, and Uljana Boboed, deputy editor-in-chief of Komsomolskaya Pravda v Belarusi, a major independent newspaper in Belarus.

International journalists will have the opportunity to make contact with Belarusian journalists, visit Warsaw-based Belarusian media, and meet other journalists in Warsaw at the next Press Club Belarus meeting on Monday, 20 February at 17.15, also at Press Club Polska.

Professional and citizen journalists from around the world took part in the competition whose articles concerned Belarus following the 2010 presidential elections. “With the competition, we wanted to encourage the interest of journalists writing for the international media in Belarusian issues and draw the international community’s attention to ongoing problems in Belarus”, says Yuliya Slutskaya, director of Solidarity with Belarus Information Office.
The judging panel consisted of four persons: Oliver Money-Kyrle, International Federation of Journalists, Anthony Howson, BBC, Andrej Dynko, Nasha Niva (Belarus), Yuliya Slutskaya, Solidarity with Belarus Information Office.
Following the competition, a book of selected articles will be published in Belarusian and English.
Articles submitted to the competition may be viewed on the competition website. Winners of the professional journalist category wrote articles for Harper’s magazine, The Independent, and Delo, a Slovenian national daily.

The press conference will take place in English and Polish; working languages for the press club meeting will be English, Belarusian, and Russian.

Belarus in Focus is coordinated by Solidarity with Belarus Information Office, based in Warsaw, in cooperation with Press Club Polska, and supported by the Nordic Council of Ministers. Information partners include the Belarusian Association of Journalists, Civic Belarus, the German Marshall Fund, House for United Belarus, and the Office for a Democratic Belarus.

Contact:

Alexandra Kirby-Lepesh: a.kirby-lepesh@solidarityby.eu; +48 501 252 007 (English, Russian, Polish); Tatsiana Netbayeva: +48 517 498 692 (Belarusian, Russian, Polish).

----------------

Zwycięzcy konkursu dla dziennikarzy, piszących o Białorusi, “Belarus in Focus” zostaną uhonorowani w Warszawie, w dniu 21 lutego o godz. 11.30 w siedzibie Press Club Polska (Dom Polonii, Krakowskie Przedmieście 64). Uhonorowaniu będzie towarzyszyć konferencja prasowa, poświęcona wynikom konkursu. 
Zwycięzcy konkursu zaproszeni 20-21 lutego do Warszawy wezmą udział w warsztatach, na których dziennikarze z Białorusi opowiedzą swoim zagranicznym kolegom o szczegółach dziennikarskiej pracy w Białorusi, o poszukiwaniu informacji itp. Dziennikarze prasy międzynarodowej będą mogli również nawiązać kontakty z białoruskimi dziennikarzami, zapoznają się z białoruskimi mediami działającymi w Warszawie, a także z warszawskim ośrodkiem białoruskich dziennikarzy – na kolejnym spotkaniu Press Club Belarus 20 lutego o godz. 17:15 w siedzibie Press Club Polska

W konkursie brali udział dziennikarze z całego świata, przedstawiciele dziennikarstwa zarówno zawodowego jak i obywatelskiego, którzy w swoich artykułach poruszali temat zmian w Białorusi po prezydenckich wyborach 2010 r. Do konkursu zgłoszono materiały medialne, które zostały opublikowane w prasie międzynarodowej, - w taki sposób, mówi Julia Słuckaja, „próbowaliśmy dodatkowo zachęcić/ dziennikarzy prasy międzynarodowej do zainteresowania kwestiami białoruskimi i przyciągnąć uwagę wspólnoty międzynarodowej do bieżących problemów Białorusi”. Ze zgłoszonyni do konkursu materiałami można zapoznać się na stronie konkursu. 

W kategorii „Dziennikarstwo zawodowe\\\" jury przyznało nagrody następującym dziennikarzom
Sam Knight (Harper’s), Wielka Brytania
Shaun Walker (The Independent), Wielka Brytania
Polonca Frelih (Delo), Słowenia 

W kategorii „Dziennikarstwo obywatelskie\\\" jury przyznało nagrody następującym dziennikarzom
Angela Ruiz, Hiszpania 
Brendan McCall, Stany Zjednoczone 
Kiryl Kascian, Białoruś 

Jury Konkursu składa się z 4 osób: Oliver Money-Kyrle, International Federation of Journalists, Anthony Howson, BBC, Andrej Dyńko, Naša Niwa (Białoruś), Julia Słuckaja, Solidarity with Belarus Information Office, była redaktor naczelna Komsomolskiej Prawdy w Bielarusi.

Organizatorzy planują wydanie książki z wybranymi artykułami zgłoszonymi do konkursu.
Konkurs Belarus in Focus był zorganizowany przez Solidarity with Belarus Information Office (Warszawa) przy wsparciu Press Club Polska. Głównym sponsorem konkursu jest Nordic Council of Ministers. Partnerzy medialni konkursu – Białoruska Asocjacja Dziennikarzy (Mińsk), Civil Belarus (Praga), German Marshall Fund (biuro w Berlinie), House for United Belarus (Wilno) oraz Office for a Democratic Belarus (Bruksela).

Osoby do kontaktu: 
Alexandra Kirby-Lepesh: +48 501 252 007 (angielski, rosyjski, polski) 
Tatsiana Netbayeva: +48 517 498 692 (białoruski, rosyjski, polski) 

Recent trends

cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china