Stypendia Erasmus Mundus

Category status:
April 22, 2016 18:22

Szanowni Państwo

Pragnę poinformować o możliwości pozyskania stypendiów Erasmus Mundus, przeznaczonych dla obywateli Białorusi chcących podjąć studia na jednym z uniwersytetów wchodzących w skład konsorcjum EMINENCE ( w Polsce jest to Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Projekt oprócz comiesięcznego stypendium 1000 euro, pokrywa również ubezpieczenie zdrowotne, opłaty za studia oraz koszty podróży do i z miejsca zamieszkania na Uniwersytet goszczący.

Pośród grupy 3 (TG3 - osoby prześladowane politycznie, wydalonych z powodów prześladowania z uczelni, uchodźców, dokładna definicja tych osób znajduje się poniżej w języku angielskim) poszukujemy osób na pełne studia licencjackie (max 36 miesięcy) oraz magisterskie ( max 24 miesiące) jak również doktoranckie (max 36 miesięcy).

Termin aplikowania upływa 30 grudnia 2012r.

Szczegóły pod adresem: http://www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCE/index.php

Target Group 3- definition

A national of Belarus, Ukraine, Moldova, Armenia, Georgia or Azerbaijan who is in particularly vulnerable situation, for social and political reasons:

  • applicant having a refugee status (international or according to the national legislation of one of the European recipient countries);

  • applicant being asylum beneficiary (international or according to the national legislation of one of the European recipient countries);

  • applicant who can prove that s/he has been the object of unjustified expulsion from university on racial, ethnic, religious, political, gender or sexual inclination;

  • applicant belonging to an indigenous population targeted by a specific national policy or IDPs (Internally Displaced Persons);

AND applicant must have :

- secondary school certificate entitling to start university studies in Europe (full BA) or

- BA or equivalent diploma entitling to start university studies at Master level in Europe (full MA) or

- MA or equivalent diploma entitling to start doctoral studies in Europe (full PhD) or must be enrolled at PhD studies at home and apply for continuation of his/her PhD studies at EU university (PhD 36 C) 

Contact: t.kollat@amu.edu.pl

Recent trends